•  

    mgr MARIOLA CZYPIONKA - DYREKTOR SZKOŁY

    mgr MARZENA GĄSIOREK - WICEDYREKTOR SZKOŁY

    mgr PATRYCJA HANKUS - SPOŁECZNY WICEDYREKTOR SZKOŁY