• Dyrektor Mariola Czypionka
   • Dyrektor Mariola Czypionka
    nauczyciel informatyki i edukacji wczesnoszkolnej
   • Wicedyrektor Marzena Gąsiorek
   • Wicedyrektor Marzena Gąsiorek
    nauczyciel matematyki i informatyki, nauczyciel współorganizujący kształcenie uczniów (oligofrenopedagog)
   • Katarzyna Adamek
   • Katarzyna Adamek
    nauczyciel muzyki, plastyki, techniki, wychowania kominikacyjnego i arteterapii
   • Barbara Anforowicz – Niklik
   • Barbara Anforowicz – Niklik
    nauczyciel informatyki i bibliotekarz
   • Agnieszka Balicka
   • Agnieszka Balicka
    nauczyciel geografii, przyrody i informatyki
   • społeczny wicedyrektor Patrycja Hankus
   • społeczny wicedyrektor Patrycja Hankus
    nauczyciel języka angielskiego
   • Barbara Borek-Witkowska
   • Barbara Borek-Witkowska
    nauczyciel języka polskiego i bibliotekarz
   • Edyta Burakowska
   • Edyta Burakowska
    nauczyciel języka niemieckiego i współorganizujący kształcenie uczniów (oligofrenopedagog)
   • Barbara Burkiewicz-Wojdat
   • Barbara Burkiewicz-Wojdat
    nauczyciel współorganizujący kształcenie uczniów (pedagogika specjalna w zakresie resocjalizacji), nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, terapeuta integracji sensorycznej
   • Jolanta Drozd
   • Jolanta Drozd
    pedagog, nauczyciel świetlicy i edukacji wczesnoszkolnej
   • Łukasz Helwing
   • Łukasz Helwing
    nauczyciel wychowania fizycznego
   • Wiesława Smuda
   • Wiesława Smuda
    nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
   • Ewa Głos
   • Ewa Głos
    nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
   • Marzena  Grzegorczyk-Natkaniec
   • Marzena Grzegorczyk-Natkaniec
    nauczyciel języka polskiego i edukacji regionalnej
   • Dagmara Kawulok
   • Dagmara Kawulok
    nauczyciel współorganizujący kształcenie uczniów (oligofrenopedagog, surdopedagog, tyflopedogog, pedagogika specjalna w zakresie resocjalizacji, terapia opiekuńczo-wychowawcza, terapia i diagnoza pedagogiczna), terapeuta integracji sensorycznej
   • Gabriela Kazibut
   • Gabriela Kazibut
    nauczyciel chemii i matematyki
   • Aleksandra Kita
   • Aleksandra Kita
    nauczyciel przyrody, informatyki i edukacji informatycznej
   • Zenon Korosteński
   • Zenon Korosteński
    pastor Adwentystów Dnia Siódmego
   • Danuta Koźlik
   • Danuta Koźlik
    nauczyciel języka angielskiego
   • Bożena Kurzeja
   • Bożena Kurzeja
    nauczyciel biologii w klasie dwujęzycznej
   • Mariusz Martyniak
   • Mariusz Martyniak
    nauczyciel wychowania fizycznego
   • Beata  Odrzywołek
   • Beata Odrzywołek
    nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, doradztwa zawodowego i wychowania fizycznego
   • Agnieszka Oleksiak
   • Agnieszka Oleksiak
    nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
   • Aneta Palica
   • Aneta Palica
    logopeda, surdopedagog i nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
   • Joanna  Papuga-Kopacz
   • Joanna Papuga-Kopacz
    nauczyciel matematyki
   • Magdalena Pastuszka
   • Magdalena Pastuszka
    nauczyciel języka polskiego
   • Robert Proksa
   • Robert Proksa
    nauczyciel wychowania fizycznego
   • Izabela Radwańska
   • Izabela Radwańska
    nauczyciel historii, wos-u, etyki, wdż-tu i techniki, nauczyciel współorganizujący kształcenie uczniów (oligofrenopedagog)
   • Katarzyna Szulik
   • Katarzyna Szulik
    siostra zakonna katechetka
   • Elżbieta Taborek
   • Elżbieta Taborek
    nauczyciel historii, wos-u, wdż-tu, plastyki i muzyki
   • Michał Wala
   • Michał Wala
    ksiądz katecheta
   • Klaudia Warczek
   • Klaudia Warczek
    nauczyciel języka angielskiego i współorganizujący kształcenie uczniów (oligofrenopedagog)
   • Izabela Wesołek
   • Izabela Wesołek
    nauczyciel geografii i wos-u w klasie dwujęzycznej
   • Ewa Wojtaś
   • Ewa Wojtaś
    nauczyciel języka polskiego
   • Bożena Wołoszyn
   • Bożena Wołoszyn
    nauczciel fizyki, geografii, biologii, przyrody i wdż-tu
   • Karolina Żołna
   • Karolina Żołna
    nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
   • Agata Żymła
   • Agata Żymła
    nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i współorganizujący kształcenie uczniów (oligofrenopedagog)
   • Barbara Anforowicz-Niklik
   • Barbara Anforowicz-Niklik
    nauczyciel informatyki i bibliotekarz