• GDY GAŚNIE PAMIĘC LUDZKA, DALEJ MÓWĄ KAMIENIE – 13 GRUDNIA 1981 –  PAMIĘTAMY!

     • Dla upamiętnienia 40 rocznicy wprowadzenia stanu wojennego w Polsce, nasza szkoła przystąpiła do projektu „Gdy gaśnie pamięć ludzka , dalej mówią kamienie -1 3 Grudnia 1981 – Pamiętamy!”

      Celem projektu jest przygotowanie młodzieży do świadomego przeżywania 40 rocznicy wprowadzenia stanu wojennego.

      Udział w projekcie obejmuje następujące działania:

      • pokaz filmu „Nie zabierajcie mamy”
      • budowa w szkołach kącików patriotyczno-historycznych „40 lat po stanie wojennym”
      • prezentację wystawy „13 grudnia 1981 roku -Pamiętamy”
      • spotkania międzypokoleniowe z udziałem świadków wydarzeń

      Patronat nad projektem objęła Poseł do Parlamentu Europejskiego Pani Jadwiga Wiśniewska, Marszałek Województwa Śląskiego Pan Jakub Chełstowski. Organizatorem konkursu jest Śląski Kurator Oświaty Pani Urszula Bauer.

      http://pamiec81.pl/